Flytta informationen till /om campingen.

Led läsaren automatiskt dit