Skip to main content
 

Malgomajs Fiskevårdsområde

Det som gjort Malgomaj känd på senare tid är den goda tillgången på Röding och Rengbåge som till största delen har ursprung från fiskodlingen utanför Lövnäs i norra delen av sjön. Dock sprider sig fisken väl och stora fångster fås regelbundet även nedanför Nordansjö. Rekommenderade fiskemetoder är trolling, långdrag och wobbler.

Sjön har även en god tillgång på Harr, Sik, Öring på speciella ställen även Abborre, Gädda och Lake.

Malgomaj är den största sjön i Vilhelmina kommun. Fiskevårdsområdet omfattar inte hela sjön och inom området är alla områden inte alltid öppna för fiske, se karta och regler

Fiskekortsförsäljare: Grönlunds jakt & fiske, Stalons bensin, Vilhelmina turistbyrå och fiskekort.se

Båtuthyrning
Malgomaj är en stor sjö som snabbt kan ändra karaktär pga närhet till fjäll osv, båtar av sjöklass C rekomenderas.
Båtar uthyres av Saiva & vi tillhandahåller båtar med styrpulpet, ekolod och trailer.

 

Fiskeregler (detta är ett samandrag, fulständig info. anligger på på respektive person att förse sig med, lämpligen vid kortköp )

 

  • Max ett (1) kort per person och dygn.
  • Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn.
  • Ett (1) handredskap per person med ett (1) bete eller s.k. flugkast med max tre (3) flugor. Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap.
  • Fiske från båt är tillåtet. Det är tillåtet att ”ro drag” eller släpa ” långedrag” med ett (1) spö.
  • Fiskrens skall grävas ner eller tas omhand på annat sätt. Förbjudet att lämnas på stranden eller isen.
  • Fiskekortet gäller även för medföljande ungdommar t.o.m. det år de fyller 16 år.

Vid brott mot reglerna så tas kontrollavgift ut eller överlämnas till rättslig prövning.