Skip to main content
 

Vojmåns Fiskevårdsområde

En underbar fiskeå som sligrar sig runt Vilhelmina. Vojmån är ett av de sista större, delvis orörda strömvattnen i Lappland. Forsar, strykor och sel avlöser varandra utefter hela sträckan som är ca 65 km lång och faller 80 m. Stora delar av ån går att nå med bil och det finns vindskydd utplacerade längs hela sträckan.

Vojmån lämpar sig bra för flug– och spinnfiske efter harr och öring. Harrfisket räknas som det bästa fisket men i slutet av juni är siken speciellt intressant för flugfiskarna. I ån kan man även få stor fin öring och i selen i de nedre delarna av ån är fisket efter gädda och abborre utmärkt.

Fiskekort Vojmån

Fiskekortet säljs bla. på Saiva camping.

För mer information och priser se länk
https://www.fiskekort.se/fiskevardsomrade/vojman/