Skip to main content
 

Fåglarnas högvilt

 

Lär känna vara jaktmarker

1
1

Jaktkort

Områdena håller stor variation på mark/terränger med hyggen, gammelskog, ungskog, myr, Kuperat, platt, fjäll mm. Områdena är spridda över kommunen och förhållandena varierar från område till område. För utförlig information om Vilhelminas jaktmarker rekommenderas en intro-dag med guide, generellt rekommenderas annars att prova 2-3 marker och lära känna dom ordentligt innan man provar fler. Det kan vara smart att göra en utskrift från Google som ett komplement till områdes-kartan. Du ser de olika skogsmark/terrängtyperna och lär dig ganska snabbt vad som är vad i verkligheten. Stora arealer inom en 5 mils radie (ca 80 000 ha) på skiften mellan 500-15000 hektar och till priser från 250:-/dag.

Ladda ner Jaktkarta Vilhelmina

Kontakta oss gärna om ni har frågor.

CAPTCHA image