Skip to main content
 
 
1
1

Trolling

Trolling och dragrodd är två olika typer av fiske där man släpar betet efter en båt. Bra sällskapsfiske där det är fördel att vara fler än en person och man får mycket tid till att umgås medan man kryssar fram längs med sjön.

Trolling skiljer sig från dragrodd genom att du istället för att ro använder motor och ofta en lite större båt med fler spön. Även här kan du använda dig av långdrag om det är röding du är ute efter, men annars är det nog vanligare med skeddrag och wobblers. Prova lite olika hastigheter och att svänga lite medan du kör för att få lite ojämnare gång på draget. Testa även på lite olika djup för att hitta fisken där den står just den dagen du är ute. Till trolling finns mycket extrautrustning man kan välja att ha till som t.ex. djuprigg, paravaner, ekolod och gps etc. Du kan klara dig utan det mesta så länge du har ett spö och ett bete, men det kan vara bra att ha spöhållare så att du kan ha fler än ett spö, och gps så att du ser vilken hastighet du kör när fisken hugger och kan anpassa dig efter det, ekolod så att du ser över vilket djup du är när fisken hugger. Trolling är en bra fiskemetod om man är ute efter stor fisk, eftersom det kräver liten ansträngning och du kan umgås med kamraten samtidigt som du fiskar så kan du hålla på länge och fiska av ett stort område och dessutom med flera drag samtidigt som kan locka till hugg.

Dragrodd

Dragrodd utförs som namnet antyder genom att ro medan draget släpar bakom. Utrustningen varierar och kan vara så enkel som en vinda med lina på och ett bete, men vanligast är nog med ett spinnspö. I våra fjälltrakter är det vanligt att använda sig av ett så kallat långdrag vid dragrodd efter röding. Det består av ca. 4-5 spinnande skedar som sitter fast på en stållina och längst bak en tafs med en krok där man agnar med t.ex. mask eller maggot.

Dragrodd fungerar även bra med wobblers , skeddrag eller spinnare efter t.ex. öring eller gädda i våra insjöar. Släpp ut en lämplig mängd lina för det djup du ska fiska på och ro sedan fram i maklig takt. Tack vare att det är så svårt att hålla jämn fart när man ror så får draget en ryckig och ojämn gång utan att du behöver anstränga dig.