Skip to main content
 
 
1
1

Gäddfiske & Abborrfiske

Området kring Vilhelmina håller flera fina vatten för Gädd och Abborrfiske, då modernt fiske efter gädda och abborre inte praktiserats aktivt speciellt många år i området så finns fortfarande sjöar och vattendrag som är relativt oprövade och väntar på att bli upptäckta. Nedan följer några beprövade vatten och några av dom mindre prövade vi tror mest på.

Volgsjöns FVO        Volgsjön, Baksjön, Fatsjön
Volgsjön kan nog sägas vara kärnan i områden och håller ett stort bestånd av stor gädda och en stor mängd av abborre vilka också fångats i stora exemplar, sjön håller även en god mängd öring, sik och en viss mängd harr, uppmärksammat är även den rikliga mängden siklöja som är konstaterat till 4 olika genetiska varianter.
Sjön är Kartlagd med Garminlod och finns att ladda ner gratis från appen ”Garmin active captain”

Baksjön har även fina gäddor men främst visats sig ha mycket av stor abborre.
Sjön är Kartlagd med Garminlod och finns att ladda ner gratis från appen ”Garmin active captain”

Fatsjön är en grund och näringsrik sjö som inte är så utforskad av mordernt gädd/abborfiske, men av lokala är den känd för sina stora mängder av kilosabborre, här förväntar vi oss att det finns mycket mer.

https://saiva.se/fiske/fiskevardsomraden/volgsjons-fiskevardsomrade/ 

https://www.ifiske.se/fiske-volgsjons.htm

Övre Ångermanälven kortfiskeområde
Ångermanälvens kortfiskeområde börjar just söder om Volgsjön och är även som Volgsjön ett för gäddfiske beprövat och gynsammt område, dock något svårhanterat då vattenståndet varierar kraftigt beroende på vilket flöde som släps ur Volgsjöforsdammen, djupkartor kan såklart då även vara missvisande.
Söder om Meselefors har älven breddat upp sig och höjdvariationerna vid varierat vattenflöde något lägre, här är gäddfisket ännu något oprövat men då mängden siklöja även är stor här finns säkert dom fina gäddorna inte långt bort.

Vojmåns FVO
Vojmån erbjuder ett lite annorlunda fiske, en å med en bredd av 20-60 meter och sel emellenåt, lämplig som förstahandsval eller under blåsiga dagar på stora sjön. Område av intresse är från Bäskselebron och 10 km norrut till Stridiksele. Ett lite oprövat område men här vet vi att det tagits stor gädda bland det mycket rika beståndet av sik och harr.
Vattenflödet är av stor betydelse, inte gärna över 40 m3/s
https://www.vattenreglering.se/       sök på Vattenföring, Ågermanälven, Vojmån