Skip to main content
 

Fåglarnas högvilt

Fågeljakt Exclusive

 

Lär känna vara jaktmarker

Ta en långhelg

1
1

Jakt i Vilhelmina, Västerbotten

Småviltsjakt och jaktpaket

Allmän Information

Vilhelmina är välkänt för sin småviltsjakt och sina erkänt viltrika marker, i första hand för sin tjäderjakt och orrjakt, men du finner även ripa här. Området består av marker lämplig för fågeljakt både med trädskällare och stående hundar. Ripjakten, jakten enbart mot ripa finner du uppe i fjällterrängen (ca 50 km). För harjakten / stövarjakten finns utomordentliga möjligheter för att finna drev, även efter räv. Den är tyvärr underskattad idag för tillgången på hare är generellt god och markerna är fria från varg.

Jaktpaket – Jakt i Västerbottens inland 

I västerbottens inland finns det gott om småvilt och skogsfåglar att jaga. Naturen är vacker men i nära anknytning till både bilväg och boende i form av camping & stugby samt husvagnsparkering. Vi erbjuder även ett antal jaktpaket som sträcker sig från en helg till en vecka.

Jakttider för området
Tjäder, Orre 25 aug – 15 nov, Därefter är endast tupp lovlig fram till 31/1
Ripa 25 aug – 15 mars
Hare 1 sept – 28(29) feb
Räv 1 aug – 15 april