Fiskemetoder

Vilhelmina är hem till många olika fiskarter såsom, abborre, gädda och sik men även ädlare fiskar som röding och öring. Dessa fiskarter lever och trivs i olika typer av vatten och lever på olik föda. Därför krävs det olika typer av fiskemetoder till dessa olika fiskar.

Vill du veta mer om fiskemetoderna, tveka ej att kontakta oss på Saiva!