Kimple 440 Adventure

Sjöklass: Boat/sea-grade C

  • Längd/length:    440 cm
  • Bredd/width:      165 cm
  • Vikt/weight:        110 kg
  • Max personer:     4 peras     rekommenderat/recommended 2pers
  • motor rigglängd/engine shaft length:  lång /long

Rorkult/tiller handle

price:

1 day: 1200sek
2 day or more: 850sek/day

sonar: 100kr/day

Motor/engine:
Suzuki 15 hp 4-stroke

External tank 10 liter

Trailer Tiki BT 500